Benvinguts al nou Blogvalldigna, disculpeu però estem en periode de proves i canvis

dissabte, 2 de febrer del 2008

'Llibre dels feits


132. E quan haguem menjat, e era prop dora de uespres, uench a nos missatge que peons de Terol e de la frontera hauien enblat Ares. E era aqui ab nos don Pero Ferandez, e don Atorella626, e aquest qui uench demana albixeres per les bones noues que aduytes hauia. E nos dixem li que les li dariem. E don Pero Ferrandez no sabia re en aquesta frontera. E dix don Atorella: Senyor, gran be uos ha uengut, que molts hauets -180- goanyat hui, que entrada es de goanyar lo Regne de Ualencia. E no dixem: Aixi ho uuyla Deus. E el dix: Senyor, noy tardets, que Ares es molt bo logar e molt fort, e podets lo retenir a pesar de tots quants sarrains ha el mon: e pensats de caualgar, e no tardets, que jo sel logar qual es, e uos ueurets ho can hi serets, e direts que jo us he dita ueritat.