Benvinguts al nou Blogvalldigna, disculpeu però estem en periode de proves i canvis

dijous, 22 d’octubre del 2009


La justícia autoritza el tancament del repetidor de TV3 de la ciutat de València

El TSJ valencià dóna el vistiplau definitiu a la Generalitat valenciana perquè clausuri el repetidor de Perenxisa


La secció 5a de la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha comunicat avui a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) la sentència segons la qual autoritza la Generalitat valenciana a clausurar el repetidor del senyal de TV3 que l'entitat té a Perenxisa (Xiva) que dóna cobertura a les comarques del Camp de Túria, Camp de Morvedre, Foia de Bunyol, i la Ribera Alta i Baixa; en total l'apagada del senyal afectarà 1.3 milions de persones quan l'executiu valencià en faci efectiu el tancament. La sentència és la resolució final del recurs d'apelació que va interposar el govern valencià contra la sentència judicial inicial que va denegar-li el tancament d'aquest repetidor, just ara fa un any. De fet hi ha diverses sentències discrepants, a favor i en contra, sobre aquests tancaments.

Segons informa la plana web d'ACPV, la sentència 272 / 09 autoritza l'entrada del Govern valencià en el nostre centre emissor en base al suport en principi a "la ejecución de un acto emanado de una autoridad pública", sense entrar al fons de la qüestió, ja que la mateixa sentència afirma que "no procede controlar [per part del tribunal] la conformidad o disconformidad del acto que se pretende ejecutar". És a dir: el TSJ ha aplicat el principi de pressumpció de legalitat de les actuacions de les administracions públiques, autoritzant per tant l'execució d'una disposició administrativa sense entrar al fons de la qüestió, i entenent que aquest fons en tot cas s'ha de dirimir en un recurs específic i a banda.

Acció Cultural no comparteix aquest punt de vista, per dos motius:

-primer, perquè discutim la competència legal de la Generalitat valenciana per actuar sobre una televisió pública que és emesa per un canal de TDT la titularitat del qual no és autonòmic.

-segon, perquè l'aplicació de la pressumpció de legalitat de les actuacions de les administracions públiques en aquest cas pot provocar un dany major, ja que el tancament d'una televisió implica un exercici de censura, per molt que aquesta decisió fóra suposadament revocable per un sentència posterior, que en el millor dels casos podria tardar anys a arribar.

Acció Cultural denuncia la insistència de l'actual Govern valencià en la seua voluntat de tancament del conjunt de la xarxa de TV3 al País Valencià i de càstig econòmic a la nostra entitat, afirmació que es demostra en el fet que l'esmentat Govern no només no ha arxivat els expedients administratius i les multes imposades a Acció Cultural ni ha reobert cap dels tres repetidors tancats, sinó que a més ha continuat els procediments judicials per intentar continuar tancant els repetidors encara oberts.

Amb aquesta sentència, el tancament del repetidor que cobreix l'àrea més poblada del País Valencià pot ser imminent, i depén en exclusiva de l'arbitrarietat política i l'interès partidista de l'actual Govern valencià, el mateix que està implicat en una sèrie de gravíssims casos de corrupció. Davant d'això, Acció Cultural fa una crida als ciutadans per donar un impuls encara més gran a la campanya d'Iniciativa Legislativa Popular que la nostra entitat està impulsant, perquè és evident que només per aquesta via aconseguirem frenar aquest intent de censura.